Ongoing grants

GINOP-2.2.1-15-2017-00052

Nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítés

Kedvezményezettek neve: Enterprise Communications Kft., Delta Bio 2000 Kft., Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Hiperon Genetics Kft..
Szerződött támogatás összege: 1 493 931 374 Ft
Elszámolható összköltség: 1 903 697 726 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 78,47 %
Projekt befejezésének várható dátuma: 2021.09.30
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00052

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. 251,4 millió forint európai uniós támogatás segítségével vesz részt a nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítésében.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Jelen GINOP-2.2.1-15-2017-00052 pályázat fő célja a rák korai diagnosztikájának fejlesztése, ezáltal a betegek gyógyulási esélyének növelése, továbbá a rákos megbetegedésekhez kötődő kezelési költségek csökkentése. A konzorciumban résztvevő jelentős kutatási potenciállal rendelkező laboratóriumok a biomarkerek azonosításán túl modellrendszerekben is bizonyítják a biomarkerek jelentőségét, és feltárják a biomarkerekre alapozott egyénre szabott rákterápiák lehetőségeit is. A konzorcium a fenti célokat olyan tumordiagnosztikai kitek és technológiák kifejlesztésével kívánja elérni, mely alkalmas biopsziák, műtéti daganat minták és egyszerű vérvétellel nyert szérumminták analízisére. Nemcsak kórházi, hanem járóbeteg ellátás szintjén is. A K+F tevékenység során a konzorcium nemzetközi sztenderdek és a legkorszerűbb kutatási igényeknek megfelelően létrehozza és egységesíti a már jelenleg is kiépülő tumorbankok adatbázisait és azokat kiegészíti olyan kutatási és klinikai eredményekkel, amelyek fejlett képanalízis algoritmusok felhasználásával a patológusok, onkológusok és sebészek munkáját jelentősen segítik. A konzorcium a létrejövő új technológia erejét és hatását egy olyan új, nem-invazív mintavételi eljáráson alapuló diagnosztikai kit létrehozásával demonstrálja, amelynek kialakításában a létrehozott adatbázissal azonosított tumorbanki minták felhasználása jelentős szereppel bír. A konzorcium az elméleti és szakmai kutatások eredményeire alapozva hozza létre a diagnosztikai technológiát (diagnosztikai kit), valamint orvostámogató informatikai rendszert.

További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos ügyvezető
telefonszám: +36-62-599-666
e-mail cím: deltabio2000@gmail.com

GINOP-1.2.2-15-2015-01827

A Delta Bio 2000 Kft. kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Kedvezményezett neve: Delta Bio 2000 Kft.
Szerződött támogatás összege: 35 500 000 Ft
Elszámolható összköltség: 71 000 000 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 50 %
Projekt befejezésének várható dátuma: 2017.04.28

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. 35,5 millió forint támogatást nyert el a 71 millió forint összköltségvetésű Automatizált szövettenyésztő és analizáló rendszer beszerzésére, mely támogatás a beruházás 50 %-át fedezi.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A fejlesztés eredményeként GINOP-1.2.2-15-2015-01827 pályázat keretében beszerzésre került egy automatizált szövettenyésztő és analizáló rendszer, mely elsősorban saját fejlesztésű labordiagnosztikai és gyógyszeripari felhasználású ún. molekuláris diagnosztikai KIT termékeink előállítását nagymértékben automatizálja és magas nemzetközi minőségi standardok elérését teszi lehetővé.
Jelen pályázat hozzájárult a Delta Bio 2000 Kft fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítéséhez, munkahelyek megtartásához és új munkahelyek létesítéséhez

További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos ügyvezető
telefonszám: +36-62-599-666
e-mail cím: deltabio2000@gmail.com

GINOP-2.1.1.-15-2015-00049

Diagnosztikai fejlesztés számbeli kromoszóma eltérések meghatározására nem-invazív mintavétellel

Kedvezményezett neve: Delta Bio 2000 Kft.
Szerződött támogatás összege: 137 896 195 Ft
Elszámolható összköltség: 208 423 136 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 66,16 %
Projekt befejezésének várható dátuma: 2017.11.30

Az Új Széchenyi Terv pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. 137,8 millió forint támogatást nyert el a 208 millió forint összköltségvetésű "Diagnosztikai fejlesztés számbeli kromoszóma eltérések meghatározására nem-invazív mintavétellel" című projekt megvalósítására konzorciumi vezetőként. A programban a Delta Bio 2000 Kft konzorciumi partnere a Premium Genom Kft.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Delta Bio 2000 Kft. célja az anyai vérben keringő szabad magzati DNS-t vizsgáló nem-invazív prenatális tesztelés (NIPT) olyan új alapokra helyezése, amely költséghatékonyságával széles körben elérhetővé tenné a magzat esetleges számbeli kromoszóma-eltéréseinek kimutatását a terhesség korai szakaszában. Ennek eredményeként olyan előrelépés valósulhat meg a magzati genetikai diagnosztika területén, amely lehetővé teszi, hogy a terhes gondozás szerves részeként, a magzat és az anya veszélyeztetése nélkül, nagy biztonsággal lehessen kimutatni a magzat egyes genetikai rendellenességeit a terhesség korai szakaszában. A fejlesztés teljes mértékben hazai kutatásokon és mintákon alapul, nemzetgazdasági jelentőségű terméket céloz meg, mely a nemzetközi piacon is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ezzel párhuzamosan létrejön egy olyan önállóan is szélesebb körben hasznosítható technológiai "know-how", amely bármilyen fajban, illetve a biotechnológiai kutatásokban alkalmazott sejtvonalakban is alkalmas a kromoszómaszám gazdaságos monitorozására.